laboratorní sklo - technické sklo - lustrová ramena a komponety - výrobky pro zdravotnictví


text-bg-top.gif, 765B

Aktuality


21.05.2012

Ve dnech od 1. 5. 2012 do 21. 5. 2012 provedli zaměstnanci Českého metrologického institutu prověření AMS (Autorizovaného metrologického střediska) firmy TECHNOSKLO s.r.o. Byla posouzena způsobilost k výkonu ověřování stanovených měřidel uvedených v příloze vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb., v platném znění, na měřidla:

• Měřidla objemu:

- Byrety

- Pipety

- Sedimentační pipety

Po prověření úrovně metrologické, technické a personální způsobilosti subjektu TECHNOSKLO s.r.o., bylo konstatováno, že prověřovaný subjekt plní požadavky stanovené pro AMS zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění, včetně navazujících právních a technických předpisů a plní předepsaná kritéria metrologického předpisu MP 002.

Zároveň byla velmi kladně hodnocena ta skutečnost, že od poslední certifikace v roce 2007 ČMI nezaznamenal ani jednu stížnost, reklamaci apod. na ověřované zboží dodávané v rámci celé České republiky.  

Na základě uvedených výsledků prověřování vydal Český metrologický institut pro naší firmu, Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel. Toto osvědčení je platné do 22.5.2017.

V souladu s § 9, odst. 2 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění jsou stanovená měřidla opatřena úřední značkou K4 a letopočtem „…..“ na místech určených v certifikátu (rozhodnutí) o schválení typu.

zpět

text-bg-bottom.gif, 765B