laboratorní sklo - technické sklo - lustrová ramena a komponety - výrobky pro zdravotnictví


text-bg-top.gif, 765B

Aktuality


13.05.2011

EU zakazuje plastové kojenecké láhve a doporučuje sklo

Přesně 1. března 2011 začala v členských státech EU platit směrnice EU zveřejněná 28. ledna 2001, která zakazuje používání potenciálně rakovinotvorného BPA (bisfenol A) v plastových kojeneckých láhvích, takže již nebude možné vyrábět polykarbonátové kojenecké láhve s obsahem této látky. Od 1. června se zákaz bude vztahovat i na dovoz kojeneckých láhví, které tuto látku obsahují.

Nová směrnice je příznivou zprávou pro sklářské podniky, které jsou členy Federace evropských výrobců obalového skla a strojově vyráběného stolního skla (FEVE) – tedy zhruba pro 60 evropských firem se závody ve 23 zemích, roční výrobou více než 20 milionů tun skla a 46 000 zaměstnanci. Výroba obalového skla představuje 60% veškeré evropské sklářské produkce a země EU jsou největšími výrobci tohoto typu zboží na světě. Z České republiky jsou členy FEVE Vetropack Moravia Glass a.s. Kyjov a O-I Manufacturing Czech Republic Dubí u Teplic.

Evropská komise vzala v úvahu stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydané v roce 2006, podle něhož „kojenci ve věku 3 až 6 měsíců, kteří jsou krmeni pomocí polykarbonátových kojeneckých láhví, jsou nejvíce vystaveni BPA“ a tato míra vystavení BPA se snižuje, „jakmile přestanou být krmeni z polykarbonátových láhví“. V nové směrnici Evropská komise označuje sklo za ‚alternativní materiál k polykarbonátu‘, protože neobsahuje BPA a je bezpečné pro lidské zdraví. Musí totiž splňovat velmi přísné bezpečnostní normy stanovené pro materiály, jež přicházejí do styku s potravinami. Právní předpisy EU považují sklo za jeden z chemicky i biologicky nejodolnějších materiálů. Sklo je jediným obalovým materiálem pro potraviny a nápoje, který nepodléhá registraci podle nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Toto nařízení EU vyžaduje od výrobců povinnou registraci všech materiálů a látek, které mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví.

Skleněné nádoby nacházejí široké použití při toxikologických testech. Sklo není třeba ukládat na skládky, protože je stoprocentně a nekonečně recyklovatelné. Ale i kdyby k tomu došlo, může být na skládkách přijímáno bez dalšího testování, protože neškodí životnímu prostředí. Totéž znepokojení ohledně potenciálního ohrožení lidského zdraví spojeného s expozicí BPA nedávno ve Spojených státech přivedlo demokrata Edwarda Markeye a senátorku Dianne Feinstein k opětovnému zavedení zvláštních zákonů zakazujících BPA v nápojových a potravinových obalech, a to zejména v těch, které jsou určeny pro dětskou výživu. Už v květnu 2010 Americký výbor pro rakovinu ve svém doporučení prezidentu Obamovi upozorňoval, že neexistují předpisy regulující chemikálie, a varoval před jejich dopadem na lidské zdraví. Mimo jiné doporučoval, aby voda byla uchovávána ve skle a aby potraviny byly vkládány do mikrovlnné trouby ve skleněných nádobách. Na základě vyjádření Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv jsou ve Spojených státech skleněné obaly „všeobecně považovány za bezpečné“ (GRAS).

zpět

text-bg-bottom.gif, 765B